زندگینامه طالب آملی

طالب آملی

محمد آملی متخلص به «طالب» در سال ۹۹۴ ه ق در آمل به دنیا آمد.
طالب در سال ۱۰۱۰ ه.ق در ۲۳ سالگی به کاشان و سپس راهی اصفهان شد و روزگاری در مرو و خراسان به سر برد و در سال 1017ق مانند سایر شعرای دوره صفویه راه هندوستان را پیش گرفت.
در هندوستان به شاگردی میرزا غازی بیک وقاری پرداخت. سپس به دربار گورکانیان راه یافت و در مدح جهانگیرشاه و اعتمادالدولهٔ وزیر و نورجهان بیگم و میرزا غازی بیگ قصاید غرایی می‌سرود و در سال ۱۰۲۸ به مرتبهٔ ملک‌الشعرایی دربار گورکانیان ارتقا یافت.
طالب در سال ۱۰۳۶ هجري در هند وفات يافت.

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی زندگینامه بزرگان زندگینامه شاعران زندگینامه طالب آملی