زندگینامه سلمان ساوجی

سلمان ساوجی

جمال الدین سلمان ساوجی در سال 709 هجری قمری دز ساوه دیده به جهان گشود .

مجموع اشعار سلمان ساوجی از قصیده، غزل، قطعه، ترجیع، ترکیب، رباعی و مثنوی به بیش از یازده هزار بیت می رسد.

سلمان صاحب فرزندان زيادي بوده و خانواده اش از بيست نفر تشكيل مي شد:
در چنين شهري وقتي با چنين بي برگه اي
بيست كس نانخوار دارد بنده و نانخوار نيست.
از آن بين يكي از فرزندان وي در خردسالي وفات كرده است:
چشم من جاي تو بود اي نور چشم
رفتي و ماند از تو خالي جاي تو

سلمان ابتدا در خدمت خواجه غیاث الدین محمد و سلطان ابوسعید بهادر خان بوده و پس ازبر هم خوردن اساس سلطنت ایلخانان به خدمت شیخ حسن بزرگ از سلسله جلایریان و سلطان‌حسین و سلطان‌اویس درآمد.

سلمان در آخر عمر از نظر جلایریان افتاد و به زادگاهش بازگشت و سرانجام در دوشنبه دوازدهم صفر ۷۷۸ هجری قمری در ساوه درگذشت.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی زندگینامه بزرگان زندگینامه شاعران زندگینامه سلمان ساوجی