زندگینامه نیاز اصفهانی

علی اشتری

علي اشتري متخلص به «فرهاد» به سال 1301 شمسي در تهران بدنيا آمد.

پدرش میرزا احمدخان اشتري متخلص یه «یکتا» شاعر و نقاش بود و در هنر نقاشى از شاگردان بنام «كمال‏الملك غفارى» می باشد.
ذوق و طبع شاعرانه پدر ،وی را به سوی شعر کشاند و در نوجواني به سرودن پرداخت و تخلص فرهاد را براي خود برگزيد و اولين مجموعه شعر خود را در سیزده سالگی به سال 1324 با عنوان «ستاره­ سحري» در تهران منتشر کرد.
او شاعری حساس و زیبانگر بود و غزل­هايش جزو غزل­هاي مشهور و تحسين شده­ روزگار ماست.
علی اشتری در يازده دي ماه سال 1340 پيش از چهل سالگي بدرود حيات گفت.