زندگینامه حیدر یغما(خشتمال نیشابوری)

حیدر یغما(خشتمال نیشابوری)

حیدر یغما مشهور به خشتمال نیشابوری در سال 1302 در روستای صومعه از توابع نیشابور بدنیا آمد.

یغما دوران کودکیش را در روستای محل تولد سپری کرد . سپس در نوجوانی برای کار راهی نیشابور شد.
یغما پس از انجام خدمت وظيفه،به شغل خشت مالی مشغول می شود و به سبب شغلش به شاعر خشتمال نیشابوری مشهور است.
یغما شعر گفتن را در اوایل دهۀ 40 آغاز نموده و درونمایۀ اشعار اولیّه اش ،مسائل دینی و مدح ائمه بوده است.
در سال 1347 اولین مجموعۀ شعرش با عنوان «اشک عاشورا» را بصورت یک جزوه جیبی 16 صفحه ای به چاپ می رساند .پس از سه سال در سال 1355 مجموعه‌ای از رباعیاتش و در سال 1355 نخستین مجموعهٔ غزلیّایش را به چاپ رساند که علاوه بر کیفیت نامناسب ،دارای غلطهای چاپی فراوان بود.
ده سال بعد «سیری در غزلیّات یغما» را با مقدمه عباس خیرآبادی که نکاتی در خصوص شرح حال شاعر نیشابوری و سبک شعریش پرداخته به چاپ می رساند که با مقایسه به مجموعه های قبلی ،قابل قبولتر بود.
در سال 1373 «شاعر خشتمال» توسط جواد محقق نیشابوری منتشر گردید.در این کتاب ضمن مقدمۀ مبسوطی در باب زندگی و آثار یغما ،تحلیلی از اشعار وی نیز به خوانندگان خود ارایه نموده است.
در سال 1377 دیوان حیدر یغما «شاعر خشتمال نیشابوری» به کوشش سعید کاویانی به چاپ رسیده است.

خشتمال نیشابوری در دوم اسفند سال 1366 درگذشت و پیکرش را در شادیاخ، میان راه آرامگاه خیام و عطار به خاک سپرده شد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی زندگینامه بزرگان زندگینامه شاعران زندگینامه حیدر یغما(خشتمال نیشابوری)