زندگینامه خواجوی کرمانی

خواجوی کرمانی

کمال الدین ابوالعطاء محمود بن علی بن محمود «خواجوی کرمانی» به سال 689 ه. ق. در کرمان متولد گرید.

در دوران جوانی به حجاز و شام ، بیت المقدس ، عراق ، مصر و شیراز رفت و مدتی در بغدا اقامت کرد . در سال 736 بعد از بازگشت به ایران به اصفهان رفت و بعد از چندی به کرمان و سپس به شیراز رفت و تحت حمایت خاندان اینجو روزگار میگذرانید .
با مقایسه غزلیات حافظ و خواجو درمیابیم:هر دو شاعر در سطح زبانی و ادبی تقریبا شبیه به هم عمل نموده اند با این تفاوت که در سطح لغوی گزینش لغات عربی حافظ بیشتر از خواجو است و در سطح ادبی در زمینه بدیع معنوی ایهام های حافظ از بسامد بالا و زیبایی خاصی بر خوردار است .
در سطح فکری ، خواجو در غزلهای خود ، بیشتر مضامین عرفانی و اندرزی و حکمی را به همراه مضامین عاشقانه مورد توجه قرار داده است و به بی ثباتی دنیا و رندی و مستی اشاره کرده است . اما در شعر حافظ چند جهت فکری از غنا و عرفان و طنز و مدح به هم آمیخته و به صورتی غیر مستقیم ارائه شده است .در اشعار دو شاعر مضامین و لغات و تعابیر مشترکی به چشم می خورد که نشانگر تاثیر پذیری حافظ از خواجوی کرمانی است که این کار را از روی تقلید یا به استقبال از غزلیات خواجو انجام داده است.البته علی رغم تاثیر خواجو بر شعر حافظ هیچ گاه نمیتوان وی را برتر از حافظ قلمداد کرد .

خواجوی کرمانی در سال ۷۵۳ هجری قمری در شهر شیراز دار فانی را وداع گفت و آرامگاهش در شمال شیراز،در تنگ الله اکبر قرار گرفته‌ است.

نوشتن دیدگاه