زندگینامه کلیم کاشانی

کلیم کاشانی

میرزا ابوطالب کلیم کاشانی یا کلیم همدانی در حدود سال ۹۹۰ هجری در همدان بدنیا آمد.

کلیم چون مدتی در کاشان اقامت داشت، کاشانی هم خوانده شده‌است.
وی در روزگار پادشاهی جهانگیر به هند رفت و بعدها نزد شاه‌جهان، عنوان ملک‌الشعرایی یافت.کلیم در اواخر عمر خود به درد پا دچار شد و در سفری که به همراه شاه جهان به کشمیر رفته بود آنجا را واپسین جای اقامت برگزید ولی وابستگی او به دربار شاه جهان با این گوشه گیری از میان نرفت ، بلکه او در ان سرزمین مقرری سالانه ای از دربار داشت و همچنان شاعر برگزیده شاه جهان و ستایشگر او بود.
در باب اخلاق کلیم گفته اند که نیکو نهاد و گشاده دست بوده است و صله های دریافتی را صرف نیازمندان می کرد.

شهرت کلیم در غزل های اوست که در آنها زبان ساده و گفتاری روان ، سخنی استوار و مضمونی تازه دارد ابداع معانی و خیال‌های رنگین به غزل کلیم لطف ویژه‌ای بخشیده‌است.
کلیم را به سبب مضامین ابداعی بی‌شماری که در اشعار خویش به کار گرفته، خلّاق‌المعانی ثانی لقب داده‌اند.

وی در سال ۱۰۶۱ هجری قمری در شهر کشمیر درگذشت.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی زندگینامه بزرگان زندگینامه شاعران زندگینامه کلیم کاشانی