زندگینامه جلال الدین همایی

جلال الدین همایی

جلال الدین همائی شیرازی متخلص به «سنا» سال ۱۲۷۸ ه ش در اصفهان به دنیا آمد.

پدر ایشان (طرب شیرازی) و پدربزرگ ( همای شیرازی) از شاعران معروف زمان خود بودند. همایی در سن پنج سالگی نوشتن را از پدر و مادر آموخت و در هفت سالگی به مکتب رفت.
همایی در سال ۱۳۲۶ه ق به مدرسهٔ طلاب رفت و مدت ۲۰ سال به تحصیل پرداخت. همایی در سال ۱۳۴۷ هجری قمری مطابق سال تحصیلی ۱۳۰۷ ه ش به خدمت رسمی دولت در وزارت معارف درآمد و به تهران رفت. ابتدا در دبیرستان تدریس میکرد و کم کم از دبیرستان به دانشکده منتقل شد.
همایی سال ۱۳۱۱ ازدواج کرد و ثمرهٔ ازدواج ایشان سه دختر بود.
همایی طی بیست سال آخر عمر از برونشیت مزمن رنج میبرد و سرانجام در تیرماه ۱۳۵۹ چشم از جهان فرو بست. پیکر ایشان به زادگاهش اصفهان منتقل و در تکیه لسان الارض به خاک سپرده شد.
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی زندگینامه بزرگان زندگینامه شاعران زندگینامه جلال الدین همایی