زندگینامه هاتف اصفهانی

هاتف اصفهانی

هاتف اصفهانی شاعر قرن دوازدهم هجری ذر اصفهان به دنیا آمد.

اصل خاندان او از اهل ارودباد آذربایجان بوده که در زمان پادشاهان صفوی از آن دیار به اصفهان هجرت کرده و در این شهر متوطن گردیده اند. تولد هاتف در نیمۀ اول قرن دوازدهم اتفاق افتاده و در آن شهر به تحصیل ریاضی و حکمت و طب پرداخته و گویا در این فنون از محضر میرزا محمد نصیر اصفهانی استفاده کرد و در شعر نیز مشتاق را راهنما و استاد خود اختیار نموده است.
هاتف تا آخر عمر با میرزا محمد نصیر اصفهانی که در عصر کریم خان زند مقیم شیراز بود مکاتبه و مشاعره داشت و پس از مرگ مشتاق به همراهی دوستان خود آذر و صبا دیوان استاد خود را جمع‌آورد.
هاتف در اواسط عمر به وطن دوست شفیق خود «صباحی بیدگلی» که از ملاکین بود رفت و سال‌های عمر خود را به مصاحبت با «آذر بیگدلی» و «صباحی بیدگلی» گذرانید.
هاتف قسمت آخر عمر خود را در اصفهان و کاشان و قم بسر می برده و غالباً بین این سه شهر در رفت و آمد و سفر بوده است.
سید محمد سحاب ، پسر هاتف از شعرای عهد فتحعلیشاه و از مداحان مخصوص آن پادشاه بود.
غزلیات هاتف بیشتر تقلید شیخ و خواجه است و غالب آنها لطیف و حاوی مضامین عاشقانۀ دلکش است.شاهکار هاتف پنج ترجیع بند اوست که هم از جهت اسلوب کلام و صحت ترکیب الفاظ و هم از لحاظ معانی و مضامین بی نظیر است.
هاتف در اواخر سال ۱۱۹۸ در قم درگذشت و در آن شهر به خاک سپرده شد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی زندگینامه بزرگان زندگینامه شاعران زندگینامه هاتف اصفهانی