زندگینامه میرزا حبیب خراسانی

میرزا حبیب خراسانی

میرزا حبیب اللّه شهیدی معروف به حبیب خراسانی سال ۱۲۲۸ در در مشهد به دنیا آمد.
میرزا حبیب خراسانی مدتی مقام مرجعیت خراسان را بر عهده داشت و برای امرار معاش کشاورزی می‌کرد.
وی سال‌ ۱۳۱۵ با عارفی به نام سید ابوالقاسم درگزی دیدار کرد. پس از این آشنایی، او مسئولیت امور شرعی را رها کرده و کنج عزلت گزید و حدود ۱۱ سال در روستای کَنگ از توابع مشهد به عبادت و تفکر مشغول شد.
حبیب خراسانی مجتهدی روشنفکر بود و هنگام سرپرستی امورشرعی خراسان، مردم را از خرافات و برخی آیین‌ها منع می‌کرد و براساس ابیات می توان حدس زد که او مانند بسیاری از عرفا مورد طعن متشرعین بوده است؛ در حالی که او خود مرجع تقلید است:
شیخ و زاهد گر مرا مردود و کافر گفته اند
عذر ایشان روشن است از روی ظاهر گفته اند

در اشعار حبیب، زاهد و شیخ بسیار مورد زعن و نکوهش قرار گرفته است:
ای شیخ جز این خرقه و دستار چه داری؟
جز انده و اندیشه بسیار چه داری؟
تکرار کنی روز و شب این درس مزوّر
یک بار بگو زین همه تکرار چه داری؟
گفتار نکو از تو شنیدیم اما
برگو تو ز نیکویی کردار چه داری؟

میرزا حبیب خراسانی سال ۱۲۸۷ به طرز مشکوکی فوت کرد. بعد از مرگش گروهی مرگ وی را به مجاهدان غیر دینی مشروطه طلب نسبت دادند و در مقابل گروهی دیگر، معتقد بودند ایشان بعنوان مرجعی روشنفکر مورد غضب مذهبیون افراطی بوده و توسط ایشان مسموم شده است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی زندگینامه بزرگان زندگینامه شاعران زندگینامه میرزا حبیب خراسانی