زندگینامه غالب دهلوی

غالب دهلوی

میرزا اسدالله بیگ خان، مشهور به غالِب دِهلَوی ، در 1797 ميلادي (1212 ه ق) در آگره هندوستان به دنیا آمد.

نیاکان غالب از مرزبان‌زادگان و کشاورزان سمرقند و ترک‌زبان بوده‌اند که بعداً به هندوستان آمدند.
پدر غالب ميرزا عبدالله بيگ، در سال 1802م در جنگي کشته شد و سرپرستي غالب را که پنج سال بيش از عمرش نگذشته بود، عمويش ميرزا نصرالله بيگ به عهده گرفت؛ بعد از گذشت 4 سال ،عمویش در 1806م در جنگ از فيل افتاده و کشته شد.پس از مرگ وي براي غالب که آن زمان نه ساله بود از طرف پادشاه دهلي مقرري ماهيانه‏اي تعيين شد. در سال 1847 م. واجد علي شاه در پاداش اشعار غالب، قراردادي با او منعقد کرد و مقرري ساليانه براي او معين کرد و نواب رامپور چون شهرت شاعر را شنيد در مقابل اشعار او در سال 1859 م. حقوق ماهيانه برايش مقرر کرد. غالب پس از مدتي اندک اقامت در رامپور به دهلي بازگشت و به سن 73 سالگي به سال 1285 ه.ق درگذشت و در جوار بقعه‏ ي خواجه نظام الدين اوليا به خاک سپرده شد.

آثار غالب دهلوی: کلیات غالب فارسی ، پنج‌آهنگ، مهر، نیمروز، دستنبو، قاطع برهان یا درفش کاویانی، تاریخ شهریاران تیموری، سبدچین، مأثر غالب، متفرقات غالب، رسالهٔ فن بانگ