زندگینامه فصل بهار خانم(ایران الدوله)

ایران الدوله

فصل بهارخانم ملقب به ایران‌الدوله و متخلص به جنت، شاعر و نقاش در سال 1295ق متولد شد و در در سال 1359ق چشم از جهان فرو بست.

پدر ایشان سلطان حسین میرزا نیرالدوله از نوادگان فتحلی شاه و مادرش ازنوادگان عباس میرزا قاجاربودند.
تحصیلات فصل بهار خانم در منزل زیر نظرمعلمان خانگی صورت گرفت و در سن سیزده سالگی با حاجب الدوله ازدواج کرد. همسر او مردی صاحب نفوذ در دربار ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار بود و علاقه وافری به شعر و شاعری و هنر داشت وایران الدوله تحت حمایت و تشویق های همسرش توانست در محافل شعرای عصر خود وارد شود.
ایران‌الدوله علاوه بر سرودن شعر، نقاشی هم می‌کرد و از شاگردان کمال‌الملک بود .
ایران‌الدوله در سال 1359ق فوت کرد و بنابه وصیتش در قم به خاک سپرده شد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی زندگینامه بزرگان زندگینامه شاعران زندگینامه فصل بهار خانم(ایران الدوله)