زندگینامه انوری

انوری

اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری ملقب به انوری ابیوردی از شاعران قرن ششم هجری ا‌ست.

انوری سفرهایی به موصل، بغداد، بلخ، مرو، نیشابور و... کرده‌است ولی بیشتر زندگی او در عهد سلطان سنجر به مداحی او و پس از آن در ستایش امرا گذشت. خارج از اشعاری که برای مدح سروده ، چیره‌دستی را در قصیده و غزل سرایی به اثبات رسانیده و طبع قوی وی ستودنی است.

تحصیلات او در علوم ادبی و عقلی زمان، خاصّه حکمت و ریاضیات و نجوم بود.او پیرو و مدافع ابن سینا بود:
دیدهٔ جان بوعلی سینا
بود از نور معرفت بینا
سایهٔ آفتاب حکمت او
یافت از مشرق و لوشینا
جان موسی صفات او روشن
به تجلی و شخص او سینا
ای سفیه فقیه‌نام تو کی
باز دانی زمرد از مینا
ای سفیه فقیه‌نام تو کی
باز دانی زمرد از مینا
وی همچنین کتابی در شرح اشارات ابن سینا با عنوان البشارات فی شرح الاشارات تألیف کرده بود.