زندگینامه اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث متخلص به «م. امید» در اسفند 1307 هجری شمسی در مشهد چشم به جهان گشود.
پدر وی پیشه عطاری داشت و اصالتاً از مردم يزد بود كه در جواني به مشهد مهاجرت كرده بود.
اخوان تحـصيلات ابـتدايی و هنرستان را در مشهد گذراند و سپس به تـهـران آمد و به تدریس پرداخت.
مهدی اخوان ثالث نخستین دفتر شعرش را با عنوان ارغنون در سال 1330 منتشر کرد.
پس از كودتاي 28 مرداد سال 1332، اخوان نيز مانند بسياري از اهل قلم، دستگير و زندانی شد.
پس از انتشار دومین دفتر شعرش با عنوان زمستان، در سال 1336 به شهرت رسید و در همان سال به کار در رادیو پرداخت و مدتی بعد به تلویزیون خوزستان منتقل شد و در سال 1356 در دانشگاه های تهران، ملی و تربيت معلم به تدريس شعر دوره سامانی و معـاصر روی آورد؛ و دو سال بعـد، در سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی به کار پرداخت و سرانجام در سال 1360 بدون حقوق و با محروميت هـميشگی از تمام مشاغل دولتی، بازنشسته شد.
ایشان در سال 1369 به دعوت خانه فرهنگ آلمان برای برگزاری شب شعر به آلمان رفت.
مهدي اخوان ثالث در روز يكشنبه 4 شهريور 1369 در بيمارستان مهر تهران بدرود حيات گفت و پيكرش را به مشهد انتقال دادند و در جوار آرامگاه فردوسي در باغ توس به خاك سپردند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی زندگینامه بزرگان زندگینامه شاعران زندگینامه اخوان ثالث