زندگینامه بابا افضل کاشانی

بابا افضل کاشانی

افضل الدین محمد بن حسین بن محمد مَرَقی کاشانی (باباافضل کاشانی) شاعر و عارف سده ششم هجری است.

تاریخ دقیقی از تولد و وفات و جزئیات زندگی ایشان در دست نیست.
گروهی خواجه نصیرالدین طوسی را از شاگردان و مریدان بابا افضل میدانند و به این شعری که خواجه نصیرالدین طوسی در وصف بابا افضل سروده اشاره میکنند:
گر شرح دهد سپهر اعلا
فضل فضلا و فضل افضل
از هر ملکی به جای تسبیح
آواز آید که افضل افضل

در کتابخانه‌های ایران و جهان نسخه های خطی بسیاری از نوشته های فلسفی بابا افضل موجود است.
آقای مجتبی مینوی مصنفات بابا افضل را در دو جلد در سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۷ منتشر کرد. در جلد دوم این مجموعه، تعداد ۱۹۲رباعی، ۷ غزل و ۳ قصیده درج شده است که مستند است.رباعی های بسیاری به بابا افضل نسبت داده شده است که یقیناً اکثریت آن‌ها از او نیست و دقیق ترین منبع اشعار ایشان ،اشعاری است که توسط مجتبی مینوی آورده شده است.

آثار بابا افضل کاشانی:
رساله در علم و نطق ،رسالۀ تُفّاحه، مدارج الکمال ، ره انجام نامه، ساز و پیرایۀ شاهان پرمایه، عَرْض نامه ،جاودان نامه ،ینبوع الحیاة ،رسالۀ نفس ارسطو طالس ،مبادی موجودات نفسانی ،ایمنی از بطلان نفس در پناه خرد ،نامه‌ها

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی زندگینامه بزرگان زندگینامه شاعران زندگینامه بابا افضل کاشانی