زندگینامه محمداسماعیل دولایی

محمداسماعیل دولابی

محمداسماعیل خان احمد دولابی در سال ۱۲۸۲در روستای دولاب از توابع تهران بدنیا آمد.ایشان از عارفان معاصر بودند. وی در ۹ بهمن ۱۳۸۱چشم از جهان فرو بست و در آرامگاه فاطمه معصومه در قم به خاک سپرده شد.

حاج اسماعیل دولابی در سال ۱۲۸۲در روستای دولاب از توابع تهران بدنیا آمد وی در جوانی به شغل کشاورزی اشتغال داشت و در عین حال به صورت آزاد به دانش‌آموزی در جلسات علمای دینی معاصر پرداخت.
در این راه از علمایی چون مرحوم آیت اللّه سیّد محمّد شریف شیرازی , مرحوم آیت اللّه شاه آبادی , مرحوم آیت اللّه شیخ محمّد تقی بافقی و مرحوم آیت اللّه شیخ غلامعلی قمی بهره ها برد. آخرین شخصیّتی که بیش از همه با این بزرگوار انس و محبّت تام داشت مرحوم آیت اللّه شیخ محمّد جواد انصاری بود .
محمداسماعیل دولابی در پرورش و رشد اخلاقي علاقمندان ، متوجه ايجاد تحول در نگرش آنها به هستي و زندگي ، به گونه اي که همه چيز را از منظر توحيدي و از مآي جمال الهي بنگرند و منعطف نمودن عشق و محبت آنان و متمرکز نمودن توجهشان به خدا و اولياي الهي ، به گونه اي که از هر چه جز اين ، چه دنيوي و چه اخروي ، فارق گردند ، و نيز ايجاد حسن ظن و اعتماد به خدا و اولياي الهي ، و حاکم ساختن روحيه تسليم و رضا بر آنان بود.

آثار اسماعیل دولابی :
مصباح‌الهدی (سخنان اسماعیل دولابی که توسط شاگرد ایشان مهدی طیب گردآوری شده است)
طوبای محبت(شش جلد که توسط فرزند ایشان محمد دولابی توسط فرزند ایشان گردآوری و چاپ شده است)

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی زندگینامه بزرگان زندگینامه افراد مشهور زندگینامه محمداسماعیل دولایی