حسین پناهی

شب در چشمان من است
به سیاهی چشمهایم نگاه کن
روز در چشمان من است
به سفیدی چشمهایم نگاه کن
شب و روز در چشمان من است
به چشمهای من نگاه کن
چشم اگر فرو بندم
جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی شعر نو حسین پناهی چشمان من