حسین پناهی

رسالت من این خواهد بود
تا دو استکان چای داغ را
از میان دویست جنگ خونین
به سلامت بگذرانم
تا در شبی بارانی
آن ها را
با خدای خویش
چشم در چشم هم نوش کنیم

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی شعر نو حسین پناهی شبی بارانی