حسین پناهی

به من بگویید
فرزانه گان رنگ بوم و قلم
چگونه
خورشیدی را تصویر می کنید
که ترسیمش
سراسر خاک را خاکستر نمی کند ؟

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی شعر نو حسین پناهی خاکستر