زن در شعر فارسی - فخری ارغوان

از بهر حقوق خویش میکوش ای زن
بنمای ز عفت و شرف جامه به تن
از علم و هنر وجود خود زینت کن
تا مرد نکو بپروری در دامن

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی شعر اشعار موضوعی زن زن در شعر فارسی - فخری ارغوان