رباعیات فرخی یزدی

بی دوست شب فراق غم خوردن به
غم خوردن و دندان به دل افشردن به
گر زندگی این است که دل دارد و من
صد بار ز زندگی بود مردن به

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات فرخی یزدی بی دوست شب فراق غم خوردن به