رباعیات فرخی یزدی

آنانکه به پای بنای هستی دارند
بر مال وطن دراز دستی دارند
چون منفعت از برایشان بیشتر است
پیش از دگران وطن پرستی دارند

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات فرخی یزدی آنانکه به پای بنای هستی دارند