رباعیات فرخی یزدی

چون مرتجعین آلت نیرنگ شدند
آزادی و ارتجاع در جنگ شدند
القصه بنام حفط اسلام ز کفر
یک دسته ز روی سادگی رنگ شدند

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات فرخی یزدی چون مرتجعین آلت نیرنگ شدند