رباعیات فرخی یزدی

بس نالۀ جغد غم در این بوم آید
نشکفت اگر فر هما شوم آید
یک لحظه اگر کسی کند باز دو گوش
از چار طرف صدای مظلوم آید

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات فرخی یزدی بس نالۀ جغد غم در این بوم آید