رباعیات فرخی یزدی

تشکیل جهان ز روی بی انصافی است
چون دستخوش تجمل اشرافی است
یک دستۀ خودخواه اگر بگذارند
از بهر بشر ثروت دنیا کافی است

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات فرخی یزدی تشکیل جهان ز روی بی انصافی است