رباعیات فرخی یزدی

در کشور ما که دزد را واهمه نیست
جز گرگ، شبن برای مشتی رَمه نیست
آنجا که مَضار هست بهر همه است
وانجا که منافع است مال همه نیست

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات فرخی یزدی در کشور ما که دزد را واهمه نیست