رباعیات فرخی یزدی

عمری به ره جنون نشستیم و گذشت
وز ملک خرد برون نشستیم و گدشت
القصه کنار این چمن با خواری
چون لاله میان خون نشستیم و گذشت

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات فرخی یزدی عمری به ره جنون نشستیم و گذشت