رباعیات فرخی یزدی

دنیای ضعیف کش که از حق دور است
حق را به قوی میدهد و معزور است
بیهوده سخن ز حق و باطل چه کنی
رو زور بدست آر که حق با زورر است

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات فرخی یزدی دنیای ضعیف کش که از حق دور است