رباعیات فرخی یزدی

در کشور ما که مهد اندوه و غم است
در آن دل و جان شاد بسیار کم است
از همقدمان خود عقب خواهد ماند
هر کسس که درین زمانه ثابت قدم است

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات فرخی یزدی در کشور ما که مهد اندوه و غم است