رباعیات فرخی یزدی

آئینۀ حق نما دل خستۀ ماست
برهان حقیقت دهن بستۀ ماست
آنکس که درست حق و باطل بنوشت
نوک قلم و خامۀ بشکستۀ ماست

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات فرخی یزدی آئینۀ حق نما دل خستۀ ماست