رباعیات فرخی یزدی

در دیده ما فقر و غنا هر دو یکیست
در مسلک ما شاه و گدا هر دو یکیست
در کشتی بشکستۀ طوفانی ما
دردا که خدا و ناخدا هر دو یکیست

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات فرخی یزدی در دیده ما فقر و غنا هر دو یکیست