رباعیات فرخی یزدی

دنیا که حیاتش همه جنگ و جدل است
وصلش همگی فذاغ و اصلش بدل است
امروز چو دیروز مکن تکیه به حرف
کامروز جهان، جهان سعی و عمل است

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات فرخی یزدی دنیا که حیاتش همه جنگ و جدل است