رباعیات فرخی یزدی

این فقر و فنا برای ما مایل کیست
وز خواری ما بهر غنی حاصل چیست
گر عقدۀ آز اغنیا آسان شد
دانی که علاج فقرا مشکل نیست

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات فرخی یزدی این فقر و فنا برای ما مایل کیست