رباعیات فرخی یزدی

این زمزمه های شوم را قائل کیست
واین نغمۀ ناپسند را حاصل چیست
در گفتن حرف حق اثر هست اما
گوینده چو با ارادۀ باطل نیست

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات فرخی یزدی این زمزمه های شوم را قائل کیست