رباعیات فرخی یزدی

از بسکه زند نوای غم چنگی ما
اندوه کند عزم هماهنگی ما
شادی و گشایشش جهان کافی نیست
در موقع غم برای دل تنگی ما

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات فرخی یزدی از بسکه زند نوای غم چنگی ما