رباعیات رودکی

دیدار به دل فروخت، نفروخت گران
بوسه به روان فروشد و هست ارزان
آری، که چو آن ماه بود بازرگان
دیدار به دل فروشد و بوسه به جان

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات رودکی دیدار به دل فروخت، نفروخت گران