رباعیات رودکی

بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد
هم بی‌تو چراغ عالم افروز مباد
با وصل تو کس چو من بد آموز مباد
روزی که ترا نبینم آن روز مباد

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات رودکی بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد