رباعیات رودکی

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل
بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل
این غم، که مراست کوه قافست، نه غم
این دل، که تراست، سنگ خاراست، نه دل

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات رودکی بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل