رباعیات رودکی

در رهگذر باد چراغی که تراست
ترسم که: بمیرد از فراغی که تراست
بوی جگر سوخته عالم بگرفت
گر نشنیدی، زهی دماغی که تراست!

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات رودکی در رهگذر باد چراغی که تراست