رباعیات اوحدی

شطرنج تو ما را به شط رنج سپرد
لجلاج لجاج با تو نتواند برد
اسبی که تو از رقعه ربودی و فشرد
از دست تو بیرون نکنندش بدو کرد

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات اوحدی شطرنج تو ما را به شط رنج سپرد