رباعیات اوحدی

هر کس که ز کبر و عجب باری دارد
از عالم معرفت کناری دارد
و آن کو به قبول خلق خرسند شود
مشنو تو که: با خدای کاری دارد

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات اوحدی هر کس که ز کبر و عجب باری دارد