رباعیات اوحدی

کی دست رسد بدان بلندی که تراست؟
یا فکر به آبی چونی و چندی که تراست؟
خود راز من سبک بهایی چه بود؟
در جنب چنان گران پسندی که تراست؟

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات اوحدی کی دست رسد بدان بلندی که تراست؟