رباعیات اوحدی

بر سبزه نشست می‌پرستان چه خوشست!
بر گل نفس هزاردستان چه خوشست!
ای گشته به اسم هوشیاری مغرور
تو کی دانی که عیش مستان چه خوشست؟

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات اوحدی بر سبزه نشست می‌پرستان چه خوشست!