رباعیات عرفی شیرازی

چون عشق به کام مشتری کار کند
وز جنس غم آرایش بازار کند
یک جو به هزار جان فروشد از غم
تا زاری ای از پی ات خریدار کند

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات عرفی شیرازی چون عشق به کام مشتری کار کند