رباعیات عرفی شیرازی

نادان به عمارت بدن مشغول است
دانا به کرشمهٔ سخن مشغول است
صوفی به فریب مرد و زن مشغول است
عاشق به هلاک خویشتن مشغول است

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات عرفی شیرازی نادان به عمارت بدن مشغول است