رباعیات عرفی شیرازی

عرفی چه زنی طعن خرد بر من مست
مردان ننهند راز دل بر کف دست
آن نوحه که راه لب نداند، داریم
آن گریه که دل به دیده بگذارد هست

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات عرفی شیرازی عرفی چه زنی طعن خرد بر من مست