رباعیات عرفی شیرازی

گر چشم و دلم ز ناله و گریه جداست
زنهار مبر گمان که راحت، که خطاست
گر ناله خموش است دلم در جوش است
گر دیده سراب است، درونم دریاست

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات عرفی شیرازی گر چشم و دلم ز ناله و گریه جداست