رباعیات عرفی شیرازی

چندان که شدم ز بیخودی مست دعا
تیری نزدم بر هدف از شست دعا
باشم ز دعا مانع و از شوق طلب
وقت است که پر درآورد دست دعا

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات عرفی شیرازی چندان که شدم ز بیخودی مست دعا