رباعیات عبید زاکانی

ای دل پس از این غصهٔ ایام مخور
جز نی مطلب همدم و جز جام مخور
مرسوم طمع مدار و تشریف مپوش
ادرار قلم بر نه و انعام مخور

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات عبید زاکانی ای دل پس از این غصهٔ ایام مخور