رباعیات عبید زاکانی

جان قصهٔ آن ماه سخنگو گوید
دل کام روان زان لب دلجو جوید
گر عکس رخش بر چمن افتد روزی
از خاک همه لالهٔ خود رو روید

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات عبید زاکانی جان قصهٔ آن ماه سخنگو گوید