رباعیات عبید زاکانی

عشق تو مرا چو خاک ره خواهد کرد
خال تو مرا حال تبه خواهد کرد
زلف تو مرا به باد بر خواهد داد
چشم تو مرا خانه سیه خواهد کرد

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات عبید زاکانی عشق تو مرا چو خاک ره خواهد کرد